Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 sklepu internetowego RoyalCook

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest RoyalCook Damian Przybylak, ul. Taczaka 17 w Poznaniu 61-819, NIP 7831792102 (dalej „RoyalCook”).

Klient może się kontaktować z Administratorem telefonicznie +48 730 893 411 lub mailowo na adres: kontakt@royalcook.pl

 

  1. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez  RoyalCook Damian Przybylak. , ul. Taczaka 17 61-819 Poznań, NIP: 7831792102 REGON: 381783188, oraz sposób ich przetwarzania.

  1. Dane osobowe

Sklep internetowy RoyalCook  dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.royalcook.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony
i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do RoyalCook Damian Przybylak przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sklep internetowy RoyalCook  nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

Sklep internetowy RoyalCook zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do sklepu internetowego RoyalCook  wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości

Sklep internetowy RoyalCook zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Sklep internetowy RoyalCook rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych sklepu internetowego RoyalCook

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do sklepu internetowego RoyalCook i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez sklep internetowy RoyalCook nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celach:

-prawidłowego zawarcia umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji usług przez Administratora, w tym w szczególności:

-założenia konta Klienta,

-realizacji zamówień,

-kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych formularzy kontaktowych i danych teleadresowych,

rozliczenia należności za usługi świadczone przez Administratora na rzecz Klienta,

-marketingowych i promocyjnych.

1.Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Sklep internetowy RoyalCook zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@royalcook.pl

Sklep internetowy RoyalCook  stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

2.Zmiany Polityki Prywatności

Sklep internetowy RoyalCook zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do sklepu internetowego RoyalCook obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, sklepu internetowego RoyalCook będzie informować na stronach serwisu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia konta (jeśli Klient zdecyduje się na jego utworzenie), realizacji zamówień. Po tym czasie dane Klienta mogą być przez Administratora w dalszym ciągu przetwarzane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora i jakie mogą przysługiwać Administratorowi w stosunku do Klienta.

Jeśli Klient cofnie zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych o jego produktach i usługach lub gdy Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już wykorzystywane do tych celów. W takiej sytuacji dane Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora, ale jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą być wobec niego podnoszone i jakie mogą przysługiwać Administratorowi wobec Klienta.

3.Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, sklep internetowy RoyalCook prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu sklep internetowy RoyalCook